HomeProjectenProfielFotoreportageContact
Home

Handhaving milieuwetgeving

Een producent van diepvriesproducten met drie productielocaties in Nederland had aanzienlijke problemen met het handhaven van de milieuregels op alle drie de vestigingen. Het kwam tot een confrontatie met de Gemeentelijke instanties.

DE VOS Molenhoek- interim projectmanager, projectmanagement voor technische projecten, milieu handhaving
Op alle drie de vestigingen had men grote moeite met het naleven van de regels. De oorzaak hiervan lag in het feit dat er binnen deze onderneming geen coördinator benoemd was die de naleving van milieuregels stuurt en bewaakt. Dit probleem kreeg een zodanig uitzichtloos karakter dat de inspecteur van het regionaal milieubedrijf het voornemen had om één van de productielocaties te sluiten. Dit als middel om deze klant te dwingen tot het nemen van rigoureuze maatregelen. En dat heeft deze klant dan ook gedaan.

Deze klant heeft DE VOS gevraagd "een oplossing te vinden voor dit probleem".

Met de primaire doelstelling een fabriekssluiting te voorkomen is eerst een afspraak gemaakt met het milieubedrijf. Hierbij is in overleg met de inspecteur een prioriteitenvolgorde van de uit te voeren maatregelen bepaald met daaraan gekoppeld een duidelijke termijnplanning.

Voor alle drie de vestigingen een maatregelenplan uitgewerkt en uitgevoerd met daarin de volgende activiteiten: opleiden intern personeel "hoe regels na te leven", aanbrengen van duidelijke werkinstructies, organiseren van aannemers en toeleveranciers voor het uitvoeren van diverse modificaties aan opslag ruimten voor gevaarlijke stoffen volgens CPR15-1 zoals chemicaliën, oliën en accu's, het leveren van en aanbrengen van noodverlichting, -douches en beschermende kleding, preventieve maatregelen bij de aanwezige ammoniakkoelinstallaties, onderzoek emissie preventie programma, onderzoek en rapportage energiebesparende maatregelen, metingen aan de akoestiek binnen het bedrijf en rapportages, controle van drukvaten met meetrapporten.

Alle openstaande punten zijn in volgorde van prioriteit afgewerkt op de afgesproken datum. Voor alle drie de productielocaties is de vergunning verlengd.
Met het regionaal milieubedrijf is weer een prettige verstandhouding. Op advies van DE VOS heeft deze opdrachtgever een vaste medewerker aangesteld voor het handhaven van de vergunningen.

Projectduur van dit project 4 maanden.

 
< Vorige
Design en development door Pixelstorm || web + interactiondesign